stipendium

Stipendium för examensarbete inom försäkrings-

eller skadeståndsrätt.

BLI MEDLEM

Om Stipendiet

2021 inrättade föreningen ett stipendium till författare av examensarbeten av särskilt hög kvalitet som rör försäkringsrätt eller skadeståndsrätt med försäkringsrättslig anknytning. Föreningen vill härigenom bidra till intresset hos juriststudenter för försäkringsrätt och/eller skadeståndsrätt med försäkringsrättslig anknytning.

För föreningens medlemmar är det även givande att mottagare av stipendium uppmärksammas och berättar om sitt examensarbete på medlemsmöte som föreningen anordnar.

Varje stipendium uppgår till mellan 5 000 kr och 15 000 kr per mottagare. Högst 30 000 kr delas ut per år. För att erhålla stipendium förutsätts att författaren blivit nominerad av sin handledare.

Handledare har möjlighet att senast den 15 september 2022 nominera författare till årets stipendium. Sådant examensarbete ska ha godkänt under perioden den 1 juli föregående år till och med den 30 juni innevarande år.

Nomineringar inklusive kopia av examensarbetet sänds av handledaren till föreningens e-postadress info@forsakringsjuridiskaforeningen.se.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner