Medlemskap

Som medlem i föreningen kan den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor antas. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor. För att bli medlem i föreningen behövs rekommendation från befintlig medlem.

ANSÖK OM Medlemskap

Intresse av medlemskap

Om du känner någon som redan är medlem, kan du be den personen att föreslå dig som ny medlem. Förslaget lämnas till föreningen via nedan kontaktformulär.

I annat fall kan du ansöka om att bli medlem genom att själv meddela detta till till föreningens via kontaktformuläret. Ange dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du uppfyller antagningskriterierna.

Välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen genom kontaktformuläret nedan.

Ansökan om medlemskap

Försäkringsjuridiska föreningen

c/o Ekonomihuset i Österåker AB

Tunavägen 32

184 52 Österskär

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner