Försäkringsjuridiska föreningen verkar för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor genom föredrag och diskussioner samt att på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling

Kalendarium

Här kan du se våra kommande event inom föreningen.

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Medlemskap

Som medlem i föreningen kan den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor antas. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

Stipendium

Föreningen delar ut stipendium till författare av examensarbeten av särskilt hög kvalitet som rör försäkringsrätt eller skadeståndsrätt med försäkringsrättslig anknytning.

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner