OM FÖRENINGEN

Försäkringsjuridiska föreningen är en ideell förening som verkar för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor genom föredrag och diskussioner samt att på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Vår historia

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och sedan 2013 utgör föreningen även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder1. 

Styrelsen

Ordförande: Advokaten Malin Börjesson
Vice ordförande: Justitierådet Stefan Reimer
Sekreterare: Försäkringsjuristen Viktor Fransson
Ledamot: Försäkringsjuristen Jessica Eijvergård
Ledamot: Advokaten Caroline Landerfors
Ledamot: Advokaten Mattias Rosengren
Ledamot: Rättssakkunnige Lina Lundgren
Ledamot: Professorn Jessika van der Sluijs
Suppleant: Försäkringsjuristen Petra Tornefelt Persson   
Suppleant: Försäkringsjuristen Katarina Rykowska

Valberedning

Ledamot: Christina Lamm (sammankallande), försäkringsjurist Trygg-Hansa
LedamotOscar Litzen, försäkringsjurist Länsförsäkringar Suppleant: Magnus Rydberg, advokat Setterwalls Advokatbyrå AB 

Revisorer

Auktoriserad revisor: Ulf Davéus
Ordinarie revisor: 
Lars-Ivar Sölvinger, Kundombudsman Folksam 
Revisorsuppleant: 
Advokaten Joakim Jäderström

Hedersmedlemmar

Bertil Bengtsson
Olov Hertzman
Malou Larsson-Klevhill
Bo Odelius
Erland Strömbäck
Eva Tidefelt
Bill Dufwa
Severin Blomstrand
Thomas Hasselblad
Ewa Åhlund

Ansökan om medlemskap

Försäkringsjuridiska föreningen

c/o Ekonomihuset i Österåker AB

Tunavägen 32

184 52 Österskär

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner