OM FÖRENINGEN

Försäkringsjuridiska föreningen är en ideell förening som verkar för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor genom föredrag och diskussioner samt att på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Vår historia

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och sedan 2013 utgör föreningen även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder1. 

Styrelsen

Ordförande: Advokaten Malin Börjesson
Vice ordförande: Justitierådet Stefan Reimer
Sekreterare: Försäkringsjuristen Peter Östman
Ledamot: Försäkringsjuristen Jessica Eijvergår
Ledamot: Advokaten Caroline Landerfors
Ledamot: Advokaten Mattias Rosengren
Ledamot: Rättssakkunnige Felix Rådberg
Ledamot: Professorn Marcus Radetzki
Suppleant: Försäkringsjuristen Petra Tornefelt Persson   
Suppleant: Chefsjuristen Per Brandt

Valberedning

LedamotJessika van der Sluijs (sammankallande), professor Stockholms universitet
LedamotOscar Litzen, försäkringsjurist Länsförsäkringar SuppleantYlva Fransson, advokat Holland Advokatbyrå KB 

Revisorer

Auktoriserad revisor: Ulf Davéus
Ordinarie revisor: 
Lars-Ivar Sölvinger, Kundombudsman Folksam 
Revisorsuppleant: 
Advokaten Joakim Jäderström

Hedersmedlemmar

Bertil Bengtsson 
Olov Hertzman 
Malou Larsson-Klevhill 
Bo Odelius 
Erland Strömbäck 
Eva Tidefelt 
Bill Dufwa 
Severin Blomstrand
Ewa Åhlund

Ansökan om medlemskap

Försäkringsjuridiska föreningen

c/o Ekonomihuset i Österåker AB

Tunavägen 32

184 52 Österskär

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner