Bertil Bengtsson- priset

Bertil Bengtsson-priset delas ut vart tredje år

BLI MEDLEM

Om Priset

Bertil Bengtsson-priset instiftades av Försäkringsjuridiska föreningens styrelse den 15 februari 2006 i syfte att hedra Bertil Bengtsson på dennes 80-årsdag senare samma år.

Bertil Bengtsson-priset delades ut första gången på föreningens vårmöte 2006. Priset gick till Bertil Bengtsson själv för att premiera hans insatser för föreningen och föreningens ändamål.

Bertil höll sitt första föredrag för föreningens medlemmar på hösten 1959 över ämnet ansvarsförsäkring och har allt sedan dess varit oerhört aktiv inom försäkrings- och skadeståndsrätten till stor glädje och nytta för föreningens medlemmar.

Pristagare

2006
professorn och f.d justitierådet Bertil Bengtsson

2009
justitierådet Severin Blomstrand

2012
professor emeritus Bill W Dufwa

2015
f.d försäkringsdirektören Erland Strömbäck

2018
professor Harald Ullman

2021
professor Marcus Radetzki

2024

justitierådet Svante O. Johansson

Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner