Kalendarium

Frukostseminarium

Datum: 8 mars 2021

Tid: kl 08.30

Plats: Digital mötesform. Länk sänds till föreningens medlemmar ca en vecka innan seminariet.

Vid seminariet kommer en ny dom från Högsta domstolen att presenteras. t-497-20 (Mobilförsäkringen)

Vid seminariet kommer även försäkringsbolags ansvar för externa distributörer ur ett regulatoriskt perspektiv behandlas.

*******************

Årsstämma

Datum: 14 april 2021

Tid: kl 18.00

Plats: Meddelas senare

********************

AIDA-föredrag

Datum: 11 maj 2021

Tid: kl 17.00

Plats: Meddelas senare

*******************

Vårmiddag

Datum: 2 juni 2021

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

********************