Kalendarium

Föreningsstämma år 2020

Tid: Inställd. Nytt datum och ny tid meddelas senare.
Plats: Meddelas senare.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer
en diskussion att ske runt tre HD-avgöranden
inom försäkrings- och skadeståndsrätten.

Mål nr T 175-19, T 481-19 och T 909-19