Kalendarium

2019-10-15

Frukostseminarium

Överfallsskydd vid våld i nära relationer - en avvikelse från
traditionella, försäkringsrättsliga principer?

Tid: Meddelas senare
Plats: Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 11-13
.
.

2019-11-19

AIDA-dagen

Internationella försäkringsprogram i fokus

Tid: kl. 13.30
Plats: If Skadeförsäkring, Barks väg 15