Kalendarium

Årsstämma

Datum: onsdagen den 23 mars 2022 (preliminärt)

Tid och plats meddelas senare

*********************

Vårmiddag

Datum: onsdagen den 18 maj 2022 (preliminärt)

Tid och plats meddelas senare

********************

Seminarium - Nya avgörande från Högsta domstolen inom försäkrings- och skadeståndsrätt

Plats: Förinspelat. Seminariet kan ses av föreningens medlemmar på Facebook (länk har skickats via e-post till medlemmarna)

*********************