Kalendarium

Frukostseminarium

Dag: tisdagen den 24 november 2020
Tid: kl. 08.30
Plats: Digitalt möte (länk sänds till föreningens medlemmar ca en vecka innan seminariet.

Vid seminariet kommer två nya domar från HD att diskuteras.

Mål nr T 1781-19 (Den skadliga elen) och mål nr Ö 5362-19 (Golvläggarens livränta).

********************
Den planerade AW:en den 18 november 2020 har ställts in i anledning
av den rådande pandemin.

*********************

Nästa AIDA-dag planeras med hänsyn till rådande pandemi äga rum under våren 2021.