Kalendarium

Årsstämma

Datum: 14 april 2021

Tid: kl 18.00

Plats: Mötet genomförs digitalt via Teams.
Länk finns i inbjudan till mötet.

********************

AIDA-föredrag

Datum: 11 maj 2021

Tid: kl 17.00

Plats: Meddelas senare

*******************

Vårmiddag

Datum: 2 juni 2021

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare

********************