Kalendarium

Föreningsstämma år 2020

Tid: tisdagen den 21 april 2020 kl. 18.00

Plats: via Skype (Den som har anmält sig till mötet
får inloggningsuppgifter.)