Medlemskap

För dig som är intresserad av att bli medlem i föreningen gäller följande.

Enligt stadgarna (§4) kan den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor bli medlem. Även den som inte är jurist kan bli medlem om han/hon ”har visat intresse för och har insikter i sådana frågor”. Beslut om medlemskap tas av styrelsen.  

Om du känner någon som redan är medlem, kan du be den personen att föreslå dig som ny medlem. Förslaget lämnas till föreningens sekreterare med e-post på denna e-mailadress: info@forsakringsjuridiskaforeningen.se.

I annat fall kan du ansöka om att bli medlem genom att själv meddela detta till till föreningens sekreterare på samma e-postadress som ovan eller via kontaktformuläret som du finner under "kontakt" på rubrikraden. Ange dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du uppfyller antagningskriterierna.

Välkommen med din ansökan! 

Föreningens stadgar

Länk till föreningens stadgar. (öppnas i nytt fönster)

Styrelsen

Ordförande: Advokaten Malin Börjesson
Vice ordförande: Justitierådet Stefan Reimer
Sekreterare: Försäkringsjuristen Peter Östman
Ledamot: Försäkringsjuristen Jessica Eijvergår
Ledamot: Advokaten Caroline Landerfors
Ledamot: Advokaten Mattias Rosengren
Ledamot: Rättssakkunnige Felix Rådberg
Ledamot: Professorn Marcus Radetzki
Suppleant: Försäkringsjuristen Petra Tornefelt Persson   
Suppleant: Chefsjuristen Per Brandt

Valberedningen

Följande personer sitter i valberedningen under räkenskapsåret 2015:

Ledamot: Jessika van der Sluijs (sammankallande), professor Stockholms universitet
Ledamot: Rolf Sjöberg, Senior Councel Holland Advokatbyrå KB
Suppleant: Ylva Fransson, advokat Holland Advokatbyrå KB 

Revisorer

Auktoriserad revisor: Ulf Davéus
Ordinarie revisor: Lars-Ivar Sölvinger, Kundombudsman Folksam 
Revisorsuppleant: Advokaten Joakim Jäderström

Försäkringsjuridiska föreningens hedersmedlemmar

Bertil Bengtsson 
Olov Hertzman 
Malou Larsson-Klevhill 
Bo Odelius 
Erland Strömbäck 
Eva Tidefelt 
Bill Dufwa 
Severin Blomstrand
Ewa Åhlund
Thomas Hasselblad