Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

 

Årsstämma

Datum: onsdagen den 23 mars 2022 (preliminärt)

Tid och plats meddelas senare

*****************************

 

Vårmiddag

Datum: onsdagen den 18 maj 2022 (preliminärt)

Tid och plats meddelas senare

******************************

 

Seminarium – Nya avgöranden från Hösta domstolen inom försäkrings- och skadeståndsrätt

Plats: Förinspelat. Seminariet kan ses av föreningens medlemmar på Facebook (länk har skickats via e-post till medlemmarna)

NJA 2021 s 159, Den skadade husbilen T 4012-20, Länna Marks fordran

 

******************************