Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Frukostmötet

Datum: Den 22 september kl. 08.00 – 10.00

Plats: Skandias lokaler.

Talare: Jessika van der Sluijs, professor i försäkringsrätt och Lars Heuman, professor i processrätt.

Ämne: Högsta domstolens dom meddelad den 5 april 2017 i mål nr T 1011-16 angående när en ren förmögenhesskada ska anses ha inträffat (särskoleärendet och bygglovsärendet).

AIDA-dagen

Datum: Den 14 november kl. 13:00 – 17.00 med efterföljande middag

Plats: Folksams lokaler

Talare: Peter Sjöberg, departementssekreterare och biträdande enhetschef Regeringskansliet, Charlotta Carlberg, avdelningschef Bolagsjuridik Folksam och  Karin Lindberg, VD Sfm angående implementeringen av IDD samt Kevin Lacorix angående VD- och styrelseansvar utifrån ett internationellt perspektiv.