Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

Frukostseminarierum 

Datum: 20 september 2018.

Plats: Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13. Frukost serveras  kl. 8.00-8.30 utanför hörsalen. Därefter hålls mötet i hörsalen.

Talare: Bertil Bengtsson, professor och fd justitieråd, och Mårten Schultz, professor och jur dr, kommer att tala om ”Europakonventionens påverkan på skadeståndsrätten”

AIDA dagen

Datum: 18 oktober 2018 (eftermiddagsseminarium och middag).

Plats: Folksam, Bohusgatan 14.

Ytterligare information kommer inom kort.

Bokseminarium

Datum: 20 november 2018.

Ytterligare information kommer inom kort.