Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

Föreningsstämma år 2020 

Datum: tisdagen den 21 april 2020 kl. 18.00

Plats: via Skype (Den som har anmält sig till mötet får inloggningsdetaljer.)

Se mer i bilagda mötesinbjudan: Inbjudan mote 1-20 nytt datum

Årsbokslutet finns här: Årsbokslut FJF med revisionsberättelse 2019