Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

Frukostseminarium

Datum: 2 februari 2021

Tid: kl 08.30

Plats: Digital mötesform. Länk sänds till föreningens medlemmar ca en vecka innan seminariet.

Vid seminariet kommer domstolspraxis gällande konsultansvar enligt ABK 09 diskuteras.

*******************

Frukostseminarium

Datum: 8 mars 2021

Tid: kl 08.30

Plats: Digital mötesform. Länk sänds till föreningens medlemmar ca en vecka innan seminariet.

Vid seminariet kommer en ny dom från Högsta domstolen att presenteras.

t-497-20 (Mobilförsäkringen)

*******************

Årsstämma

Datum: 14 april 2021

Tid: kl 18.00

Plats: Meddelas senare

********************

AIDA-föredrag

Datum: 11 maj 2021

Tid: kl 17.00

Plats: Meddelas senare

*******************

Vårmiddag

Datum: 2 juni 2021

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare