Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

Bertil Bengtsson pris 

2018 års Bertil Bengtsson pris tilldelades professor Harald Ullman

Årsstämma

Datum: 19 mars 2019
Tid: Kl. 18.00
Plats: Länsförsäkringar (mötet hålls i Samlan), Tegeluddsvägen 11-13
Mötet beräknas pågå fram till kl. 19.30. Därefter serveras middag.