Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

Frukostseminarium  

Datum: onsdagen den 9 september 2020 kl 08.30 (frukost från kl 08.00)

Plats: Länsförsäkringars lokaler på Tegeluddsvägen 11-13

(det kommer finnas möjlighet att delta digitalt)

En genomgång av två nya HD-avgöranden inom försäkrings- och skadeståndsrätten kommer att ske.

T 481-19 – De försvunna korna     NJA 2019 s 1013 – Tackläckaget