Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

Årsstämma

Datum: 14 april 2021

Tid: kl 18.00

Plats: Mötet genomförs digitalt via Teams. Länk finns i inbjudan till mötet.

Här finns årsbokslutet: Årsbokslut FJF med revisionsberättelse 2020

********************

AIDA-föredrag

Datum: 11 maj 2021

Tid: kl 17.00

Plats: Meddelas senare

*******************

Vårmiddag

Datum: 2 juni 2021

Tid: Meddelas senare

Plats: Meddelas senare