Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Årsmötet

Datum: Onsdagen den 21 mars kl. 18.00

Plats: Skandias lokaler Lindhagensgatan 86

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer en diskussion att ske runt två

Nya HD-avgöranden inom försäkrings- och skadeståndsrätt

Se mer i bilagda mötesinbjudan: Inbjudan möte 1-18

Årsbokslutet finns här: Årsbokslut 2017

Domarna som kommer att behandlas finns här:

2017-07-05 T 1050-16 Dom

2017-11-14 T 5170-16 Dom

Vårmötet

Datum: 16 maj

Plats: Allt är inte klart ännu, mer information kommer.

Talare: Justitierådet Agneta Bäcklund, ordförande i Pressens Opinionsnämnd, kommer att tala under temat #MeToo.