Välkommen!

Försäkringsjuridiska föreningen bildades 1932 och är en ideell förening vars ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.

Föreningen utgör sedan 2013 även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder. Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

 

Aktuellt

Föreningens integritetspolicy Integritetspolicy

 

Frukostseminarie

Datum: 24 november 2020

Tid: kl 08.30

Plats: Digital mötesform. Länk sänds till föreningens medlemmar ca en vecka innan seminariet.

Vid seminariet kommer två nyligen meddelande avgöranden från HD diskuteras.

Mål nr T 1781-19 (Den skadliga elen) och mål nr Ö 5362-19 (Golvläggarens livränta)

t-1781-19      o-5362-19

*******************

Den planerade AW:en den 18 november 2020 har ställts in i anledning av den rådande pandemin.

*******************

Nästa AIDA-dag planeras med hänsyn till rådande pandemi äga rum under våren 2021.